Δηλώστε Έγκαιρα τις Συναλλαγές Μεταξύ των Συγγενικών Εταιρειών σας για την Αποφυγή Προστίμων και πρόσθετων φορολογιών

Αγαπητέ Αξιότιμε Πελάτη, Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε για μια κρίσιμη απαίτηση σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου, όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ συγγενικών εταιρειών.

Υποχρεωτική Δήλωση Συναλλαγών Μεταξύ Συγγενικών Εταιρειών και Συναφή Πρόστιμα

Εάν η εταιρεία σας εμπλέκεται σε συναλλαγές με συγγενικά πρόσωπα, είτε αυτές οι συναλλαγές γίνονται μεταξύ δύο κυπριακών εταιρειών είτε μεταξύ μιας κυπριακής και μιας ξένης εταιρείας, πρέπει να ετοιμάσετε και να υποβάλετε έναν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου. Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη αυτών των συναλλαγών και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την ετήσια φορολογική δήλωση της εταιρείας σας.

Η δήλωση των συναλλαγών με συγγενικά πρόσωπα είναι υποχρεωτική για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των αμελητέων.

Επείγουσα Προθεσμία: Για το έτος 2022, η προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Νοεμβρίου 2024. Η μη συμμόρφωση θα επιφέρει πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) από το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου.

Συναλλαγές που Πρέπει να Αναφερθούν: Βεβαιωθείτε ότι ο Συνοπτικός Πίνακας περιλαμβάνει:

  1. Συναλλαγές χρηματοδότησης (υπόλοιπα, χρηματικές διευκολύνσεις)
  2. Τιμολογήσεις αγαθών
  3. Τιμολογήσεις υπηρεσιών
  4. Τιμολογήσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Μια εταιρεία ή άτομο θεωρείται συγγενικό αν κατέχει άμεσα ή έμμεσα 25% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης, ή αν κατέχει 25% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου δύο επιχειρήσεων που συναλλάσσονται μεταξύ τους.

Εξασφαλίστε Συμμόρφωση και Ορθή Τεκμηρίωση: Το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου μπορεί να επιβάλει επιπλέον φόρους αν διαπιστώσει ότι οι συναλλαγές μεταξύ συγγενικών μερών δεν διενεργούνται σε εμπορική βάση. Είναι κρίσιμο να εξασφαλίσετε ότι όλες οι συναλλαγές είναι εμπορικά τεκμηριωμένες και σωστά τεκμηριωμένες.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε:

  1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση (λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία, κίνδυνοι)#
  2. Περιγραφή του λειτουργικού προφίλ της επιχείρησης
  3. Αιτιολόγηση για την επιλεγμένη μέθοδο τιμολόγησης της συναλλαγής
  4. Υποστηρικτική τεκμηρίωση για την τιμολόγηση της συναλλαγής

Δράστε Τώρα για την Αποφυγή Προστίμων! Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια με τη συμμόρφωση στην τιμολόγηση συναλλαγών μεταξύ συγγενικών εταιρειών στην Κύπρο. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αυτές τις απαιτήσεις και να εξασφαλίσετε πλήρη συμμόρφωση.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας:

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.