Υποβολή φορολογικής δήλωσης ατόμου για το έτος 2023 – Παράταση

Με σημερινή ανακοίνωση το Τμήματος Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/6/2024 (ΚΔΠ 209/2024), η υποβολή φορολογικής δήλωσης ατόμου για το έτος 2023 παρατείνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024

Οποιαδήποτε υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 31 Οκτωβρίου 2024 θεωρείται εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και επιβαρύνεται με €100 χρηματική επιβάρυνση.

Για όλες τις προθεσμίες και επιβαρύνσεις του τμήματος φορολογίας και άλλων σχετικών που αφορούν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες μπορείτε να ακολουθήσετε τους πιο κάτω συνδέσμους.

Φορολογικές προθεσμίες

Τόκοι και πρόστιμα

Η δήλωση μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το 2023 είναι αναρτημένη στην Υπηρεσία TAXISnet και είναι διαθέσιμη για υποβολή.

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό εισόδημα για το έτος 2023 είναι μεγαλύτερο από €19.500.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.