Υποβολή φορολογικής δήλωσης εργοδότη ΤΦ7 για το έτος 2023

Οπως κάθε χρόνο σας πληροφορούμε και φέτος ότι για όσες οντότητες εργοδοτούν υπαλλήλους θα πρέπει να υποβάλλουν προς το τμήμα φορολογίας φορολογική δήλωση εργοδότη ΤΦ7 στην οποία αναγράφονται όλες οι απολαβές και αποκοπές κάθε εργοδοτουμένου.

Η φορολογική δήλωση εργοδότη είναι αναρτημένη στην Υπηρεσία TAXISnet και είναι διαθέσιμη για υποβολή.

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εργοδότη έχουν εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενοι οι οποίοι εργοδοτούσαν υπαλλήλους για το έτος 2023. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης εργοδότη για το φορολογικό έτος 2023 είναι η 31 Μαίου 2024.

Οποιαδήποτε υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 31 Μαίου 2023 θεωρείται εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και επιβαρύνεται με €100 χρηματική επιβάρυνση.

Για όλες τις προθεσμίες και επιβαρύνσεις του τμήματος φορολογίας και άλλων σχετικών που αφορούν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες μπορείτε να ακολουθήσετε τους πιο κάτω συνδέσμους.

Φορολογικές προθεσμίες

Τόκοι και πρόστιμα

Φορολογική δήλωση έτους 2024

Για το έτος 2024 ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την φορολογική δήλωση εργοδότη ΤΦ7 και η υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών μέσω του συστήματος TAX FOR ALL (TFA), λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TFA,  η φορολογική δήλωση για το έτος 2024 και μετά, θα υποβάλλεται  μέσω του συστήματος TFA και όχι μέσω του συστήματος TAXISnet.

Επισημαίνεται επίσης ότι, για το έτος 2024 θα υποβληθεί ΜΟΝΟ ετήσια Δήλωση εντός του έτους 2025,  ενώ για τα έτη που ακολουθούν θα υποβάλλονται και μηνιαίες Δηλώσεις. 

Πρόσθετα ενημερώνουμε ότι, για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 που αφορά το έτςο 2024 απαιτείται η καταχώρηση έγκυρου αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας για όλους τους εργοδοτούμενους. Κατά συνέπεια συνηστούμε σε όλους τους εργοδότες όπως προτρέπουν όλους τους εργοδοτούμενους τους όπως εγγραφούν στο τμήμα φορολογίας για να αποκτήσουν αριθμό φορολογικής ταυτότητας. Σε αντίθετη περίπτωση οι εργοδότες δεν θα μπορούν να υποβάλουν την σχετική φορολογική δήλωση ΤΦ7 για το έτος 2024.

Αναφέρουμε επίσης ότι η διαδικασία πληρωμής του παρακρατηθέντος Φόρου και Εισφορών για το έτος 2024 εξακολουθεί να γίνεται μέσω της Φορολογικής Πύλης, στον καθορισμένο χρόνο. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Ο οίκος μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης ΤΦ7 προς το τμήμα φορολογίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.