Υποβολή φορολογικής δήλωσης ατόμου για το έτος 2023

Σας πληροφορούμε ότι δήλωση μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το 2023 έχει αναρτηθεί στην Υπηρεσία TAXISnet και είναι διαθέσιμη για υποβολή.

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό εισόδημα για το έτος 2023 είναι μεγαλύτερο από €19.500. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2023 είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Οποιαδήποτε υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 31 Ιουλίου 2024 θεωρείται εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και επιβαρύνεται με €100 χρηματική επιβάρυνση.

Για όλες τις προθεσμίες και επιβαρύνσεις του τμήματος φορολογίας και άλλων σχετικών που αφορούν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες μπορείτε να ακολουθήσετε τους πιο κάτω συνδέσμους.

Φορολογικές προθεσμίες

Τόκοι και πρόστιμα

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.