Κατάργηση ετήσιου τέλους για Κυπριακές εταιρείες

Η βουλή των αντιπροσώπων της Κύπρου αποφάσισε χθες την κατάργηση του εταιρικού τέλους 350 Ευρώ για κυπριακές εταιρείες. 

Να σημειωθεί ότι στις εταιρείες που έχουν ήδη καταβάλει το τέλος για το έτος 2024 θα επισταφεί. 

Με την άρση αυτού εταιρικού τέλους η Κυπρος στοχεύει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο κλίμα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Η κατάργηση του ετήσιου τέλους καταδεικνύει μια προσέγγιση από την κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας έτσι τόσο τις τοπικές όσο και τις διεθνείς επιχειρήσεις να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην Κύπρο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο +357 22 340000

Email: [email protected]

 

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.