Σημαντική Ενημέρωση: Αλλαγές στις Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικής Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών στην Κύπρο

Υπήρξαν πρόσφατες εξελίξεις στην υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικής Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση για τις κυπριακές επιχειρήσεις που ασχολούνται με ελεγχόμενες συναλλαγές κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους να διατηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών στην Κύπρο. Η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ εάν, σωρευτικά ή ανά κατηγορία, οι ελεγχόμενες συναλλαγές τους υπερβαίνουν ή αναμένεται να υπερβούν τα 750.000 ευρώ ανά οικονομικό έτος, βάσει της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού.

Σε πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Φορολογίας, και εν αναμονή της οριστικοποίησης των νομοθετικών ρυθμίσεων για το φορολογικό έτος 2022, το όριο διατήρησης του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών έχει προσαρμοστεί ως ακολούθως:

  • €5.000.000 για ελεγχόμενες συναλλαγές που εμπίπτουν στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές»
  • €1.000.000 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών.

Η επιχείρησή σας πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με αυτά τα νέα όρια, ώστε να αποφεύγονται τυχόν νομικές επιπτώσεις. Η διασφάλιση ακριβούς και ενημερωμένης τεκμηρίωσης όχι μόνο θα συμβάλει στην κανονιστική συμμόρφωση, αλλά θα αποδείξει επίσης τη δέσμευσή σας για διαφανείς και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Για μια ολοκληρωμένη κατανόηση αυτού του θέματος, μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας σχετικά με τη ενδοομιλική τιμολόγηση. Κάντε κλικ παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση σε σχετικές δημοσιεύσεις.

Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών – ενδοομιλικές συναλλαγές στην Κύπρο

Μέτρα απλούστευσης που απαλλάσσουν την υποχρέωση τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών ελεγχόμενων Συναλλαγών

Τεκμηρίωση τιμών μεταβίβασης (ενδοομιλικές συναλλαγές) – Συχνές ερωτήσεις που εκδίδονται από το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές ή χρειάζεστε βοήθεια για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε.

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.