Φορολογικά – Εταιρικά Νέα

Έκτακτη Εισφορά για την Αμυνα σε τόκους

Η βουλή των αντιπροσώπων έχει ψηφίσει την τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας ποσοστού ύψους 30% που επιβάλλεται σε τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται κάτοικοι στη Δημοκρατία να μειωθεί στο 17%. 

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024

 

Αυξηση εισφορών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων

Από 1η Ιανουαρίου 2024 σύμφωνα με τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμο (59(Ι)2010):

α) Οι εκατέρωθεν εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στο ΤΚΑ αυξάνονται από 8.3% σε 8.8% επι των Ασφαλιστέων Αποδοχών του εργοδοτουμένου.

β) Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται και διαμορφώνεται ώς εξής:

Εβδομαδιαία  Ετήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία  Ετήσια Μηνιαία
€1,209 €62,868 €5,239 €62,868

 

Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε κρέατα και λαχανικά από 1η Δεκεμβρίου 2023

Υπενθυμίζουμε σχετικά με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17/11/2023 (ΚΔΠ 360/2023) ότι από 1 η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31 Μαΐου 2024 επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραδόσεις κρεάτων και λαχανικών που κατατάσσονται στους κωδικούς κλάσης του δασμολογίου, ως ακολούθως:

Α. Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Β. Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.