Ετήσιο τέλος κυπριακής εταιρείας για το έτος 2023

Οδηγίες για τον τρόπο καταβολής του ετήσιου τέλους Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2023.

Το ετήσιος τέλος Κυπριακής εταιρείας καταβάλλεται κατά το έτος σύστασης και καταβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Το ετήσιο τέλος κυπριακής εταιρείας καταβάλλεται κάθε χρόνο και καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες Κυπριακής εταιρείας μπορούν να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος Κυπριακής εταιρείας μόνο μέσω διαδικτύου. Το ετήσιο τέλος Κυπριακής εταιρείας μπορεί εύκολα να καταβληθεί μέσω του “έξυπνου” ιστότοπου της JCC https://www.jccsmart.com/. Για να πληρώσετε το ετήσιο τέλος Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2023, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Προσδιορίστε ή επαληθεύστε τα στοιχεία της εταιρείας στην Κύπρο με τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου.

 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Εφόρου Εταιρειών https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/
 2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Αναζήτηση”
 3. Αναζητήστε την Κυπριακή εταιρεία που σας ενδιαφέρει να καταβάλλετε ετήσιο τέλος δίνοντας το όνομα της Κυπριακής εταιρείας (ή λέξεις που περιλαμβάνονται στο όνομα της Κυπριακής εταιρείας) ή τον αριθμό εγγραφής της Κυπριακής εταιρείας (εξαιρουμένου του ΗΕ / ΑΕ)
 4. Κάντε κλικ στο “Μετάβαση”
 5. Η αναζήτησή σας μπορεί να έχει περισσότερα από ένα αποτελέσματα, επομένως πρέπει να μετακινήσετε τη λίστα που εμφανίζεται για να βρείτε την Κυπριακή Εταιρεία που σας ενδιαφέρει.

Βήμα 2: Πληρώστε την ετήσια εισφορά της Κύπρου μέσω της JCC smart

 1. Επισκεφθείτε τον έξυπνο ιστότοπο της JCC https://www.jccsmart.com/
 2. Συνδεθείτε στον έξυπνο λογαριασμό σας JCC. Εάν δεν έχετε λογαριασμό JCC, πρέπει να εγγραφείτε. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό JCC κάνοντας κλικ στο “Εγγραφή” και να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 3. Μόλις συνδεθείτε, στις κατηγορίες που εμφανίζονται κάντε κλικ στο “Κυβερνητικές Υπηρεσίες”
 4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο “Ετήσιο τέλος εταιρείας”
 5. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η “ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023”
 6. Κάντε κλικ στο “Πληρωμή λογαριασμού”
 7. Συμπληρώστε τον αριθμό της εταιρείας σας που προσδιορίστηκε προηγουμένως στο βήμα 1. Πρέπει να συμπεριλάβετε τα λατινικά γράμματα HE .. πριν από τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας σας.
 8. Κάντε κλικ στο “επόμενο”. Μόλις κάνετε κλικ στο “επόμενο” θα εμφανιστούν τα στοιχεία της εταιρείας σας.
 9. Εισαγάγετε τα στοιχεία της Κυπριακής Εταιρείας σας και πληρώστε αναλόγως το ετήσιο τέλος.
 10. Απόδειξη πληρωμής θα σταλεί αυτόματα στο email σας.

Το ετήσιο τέλος κυπριακής εταιρείας καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη πληρωμής ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις:

350 € + 35 € = 385 € για το ετήσιο τέλος που υποβλήθηκε και καταβλήθηκε μεταξύ της περιόδου 1/7 / – 31/8 / κάθε σχετικού έτους
350 € + 140 € = 490 € για το ετήσιο τέλος που υποβλήθηκε και καταβλήθηκε μεταξύ της περιόδου 1/9 / – 30/11 / κάθε σχετικού έτους
350 € + 150 € = 500 € για το ετήσιο τέλος που υποβλήθηκε και καταβλήθηκε μετά τις 30/11 / κάθε σχετικού έτους

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.