Νέα παράταση Υποβολής Δηλώσεων και Πληρωμής Φ.Π.Α. – ηλεκτρονική πλατφόρμα (Tax For All) 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας οι οποίοι υποβάλλουν οι ίδιοι τις φορολογικές δηλώσεις τους για σκοπούς ΦΠΑ ότι έχει δοθεί εκ νέου παράταση υποβολής σε όσους υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο 01/12/2022-28/02/2023 με προθεσμία υποβολής 10 Απριλίου 2023. 

Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η 10 Μάϊου 2023.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.