Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (Tax For All) για ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας οι οποίοι υποβάλλουν οι ίδιοι τις φορολογικές δηλώσεις τους για σκοπούς ΦΠΑ ότι από τις 27 Μαρτίου 2023 οι δηλώσεις ΦΠΑ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Tax For All

Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων στο μεταβατικό αυτό στάδιο το τμήμα φορολογίας έχει ανακοινώσει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Φ.Π.Α. κανονικό καθεστώς ως ακολούθως:

Φορολογική Περίοδος ΑΑρχική Ημερομηνία
Υποβολής μέχρι:
Νέα Ημερομηνία
Υποβολής μέχρι:
01/12/2022-28/02/202310 Απριλίου 202326 Απριλίου 2023
01/01/2023-31/03/202310 Μαΐου 202326 Μαΐου 2023

Για μετάβασή από το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. στο σύστημα Tax For All – TFA θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας σταλεί από το τμήμα φορολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα φορολογίας, για να ενεργοποιήσετε ΑΜΕΣΑ τον λογαριασμό σας στο Tax For All.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα TAXISnet – Άμεση Φορολογία λειτουργεί κανονικά, ενώ το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. από τις 17 Μαρτίου 2023 λειτουργεί ΜΟΝΟ για προβολή. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023 είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων στο Tax For All – (TFA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email:Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.