Επιτόκια σε Ευρώπη και Κύπρο

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων η οποία εκτιμάται μεταξύ 0,50% – 0,75%. Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στις 21 Ιουλίου 22 ήδη κατά 0,50%. Συνεπώς η συνολική αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να ανέλθει στο 1,00% ή στο 1,25% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι, με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, θα τερματίσει τη χρέωση ρευστότητας (καταθέσεις) στους μεγάλους εταιρικούς καταθέτες από την 1η Δεκεμβρίου.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τους επόμενους μήνες αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Επικοινωνία

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.