Μεταφορά έδρας στην Κύπρο – Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε πρόσφατα νομοσχέδιο με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Κύπρο με στόχο την προώθηση της μεταφοράς έδρας στην Κύπρο

Αναμένεται επίσης νομοσχέδιο για διεύρυνση της νομοθεσίας για χορήγηση βίζας και αδειών εργασίας σε συζύγους επαγγελματιών που επιλέγουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο, καθώς και τη λειτουργία One-Stop-Shop για επιτάχυνση όλων των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο στοχεύει:

  • Να βοηθήσει γενικά τις υπάρχουσες κυπριακές εταιρείες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο.
  • Να βοηθήσει τις υπάρχουσες κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει την Κύπρο ως τόπο μετεγκατάστασης της έδρας τους
  • Να προσελκύσει ξένες εταιρείες και ιδιαίτερα εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο και να έχουν ως έδρα την Κύπρο
  • Να προσελκύσει επαγγελματίες να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο και με αυτό τον τρόπο να αυξήσει τον αριθμό διεθνών εταιρειών στην Κύπρο και συνεπώς τη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων τους στην Κύπρο

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

  • Φορολογική απαλλαγή 50 τοις εκατό για εργαζόμενους που λαμβάνουν ετήσιους μισθούς στην Κύπρο άνω των 55.000 ευρώ. (Το σχέδιο σήμερα προβλέπει φορολογική απαλλαγή για εργαζόμενους που λαμβάνουν ετήσιους μισθούς στην Κύπρο άνω των 100.000 ευρώ).
  • Η χρονική περίοδος για την οποία θα ισχύει η φορολογική απαλλαγή θα ανέρχεται σε 17 έτη. (Το σχέδιο σήμερα προβλέπει 10 έτη).
  • Η χρονική περίοδος για τη φορολογική απαλλαγή ξεκινά κατά το πρώτο έτος απασχόλησης στην Κύπρο.
  • Τα παραπάνω θα ισχύουν αναδρομικά και για τους υφιστάμενους δικαιούχους εργαζομένους με ετήσιους μισθούς άνω των 55.000 ευρώ,
  • Οι νέοι και υφιστάμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν την φορολογική απαλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι διέμεναν στο εξωτερικό για 12 συνεχόμενα χρόνια πριν ξεκινήσουν να εργάζονται στην Κύπρο.
  • Περίοδος χάριτος δύο ετών θα δίδεται στους νέους εργαζόμενους, και περίοδος χάριτος έξι μηνών θα δίνεται στους υφιστάμενους, προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα προαπαιτούμενα κριτήρια για την φορολογική απαλλαγή.

Οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες που επιλέγουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο και να έχουν την έδρα τους στην Κύπρο μπορούν τώρα να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαχείριση και τον έλεγχο των εταιρειών τους στην Κύπρο και κατά συνέπεια να ενισχύσουν τη φορολογική τους βάση στην Κύπρο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.