Νέα σχέδια χορηγιών για επιχειρήσεις – Ετος 2022

Ο οίκος μας ανακοινώνει τα νέα σχέδια χορηγιών τα οποία θα προκηρυχθούν κατά το έτος 2022 και αφορούν επιχειρήσεις. Tα νέα σχέδια είναι:

  1. Σχέδιο στήριξης του τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Η περίοδος προκήρυξης ορίζεται η  24 Φεβρουαρίου 2022.
  2. Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. Περίοδος προκήρυξης Μάρτιος 2022.
  3. Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. Περίοδος προκήρυξης Μάιος 2022.
  4. Ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων μεταποιητικού τομέα. Περίοδος προκήρυξης  Ιούλιος 2022
  5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περίοδος προκήρυξης Σεπτέμβριος 2022
  6. Ενίσχυση κυκλικής οικονομίας. Περίοδος προκήρυξης τέλη 2022

Η Rightax παρακολουθεί τα σχέδια σε συνεχή βάση προκειμένου να παρέχει έγκαιρα αναλυτικές λεπτομέρειες στις επιχειρήσεις καθώς ανακοινώνονται τα σχέδια.

H Rightax παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών αναφορικά με σχέδια τα οποία προκηρύσσονται κατά καιρούς από τα διάφορα υπουργεία της Κύπρου και αφορούν επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο οίκος μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία αιτήσεων, καθώς και την ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων όπου απαιτούνται.

Η Rightax και τα στελέχη της κατέχουν τεράστια εμπειρία στην ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, στην ετοιμασία σχεδίων για εξασφάλιση δανεισμού για επιχειρήσεις  καθώς και στην ετοιμασία προβλέψεων αποτελεσμάτων όπου ζητηθούν ή όπου απαιτούνται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Για να δείτε ολόκληρο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει ο οίκος μας πατήστε εδώ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.