Εταιρικά Νέα: Έναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Ο Έφορος Εταιρειών έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ένα νέο μητρώο, το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται από όλες τις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς. Δηλαδή, εκτός από τη λειτουργία του μητρώου μετόχων, πρέπει να τηρείται και μητρώο πραγματικών δικαιούχων. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο κατέχει μετοχές για λογαριασμό άλλου.

Υπόψη ότι για να μπορεί να γίνει ενημέρωση του νέου Μητρώου Εφόρου Εταιρειών Πραγματικών Δικαιούχων θα πρέπει να γίνουν πρώτα τα πιο κάτω:

  1. Δημιουργία εταιρικού προφίλ/προφίλ Συνεταιρισμού στην κυβερνητική Πύλη «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  2. Ταυτοποίηση της εταιρείας ή Συνεταιρισμού με φυσική παρουσία εκπροσώπου του ή των αξιωματούχων της εταιρείας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Κέντρα Πολιτών των Κυπριακών Ταχυδρομείων (ΚΕΠΟ) και Επαρχιακά Γραφεία Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Λάρνακας/Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών στην Λευκωσία.

Υπόψη ότι αλλαγές στα στοιχεία/πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να καταχωρούνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση της εταιρείας ή του Συνεταιρισμού η αλλαγή στις πληροφορίες.

Για να δείτε αυτούσια την επιστολή που έχει στείλει ο Εφορος Εταιρειών πατήστε εδώ.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο  ο οίκος μας, έχει εκδώσει προηγουμένως δημοσίευμα. Για να διαβάσετε το δημοσίευμα πατήστε εδώ.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.