Κενές θέσεις εργασίας λογιστών, ελεγκτών

Η Rightax καλεί υποψηφίους για τις παρακάτω κενές θέσεις:

ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να είναι:

  1. Διπλωματούχοι λογιστές από αναγνωρισμένο λογιστικό φορέα
  2. Μερικώς ή πλήρως καταρτισμένοι ελεγκτές (partly or fully qualified accountants)
  3. Γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά (προφορικά και γραπτά) και γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
  4. Γνώση εργασίας σε εφαρμογές (microsoft office applications) λογιστικά προγράμματα και προγράμματα όπως Caseware

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να είναι:

  1. Κάτοχος AAT, CAT, L.C.C.I. Ανώτατο ή κάτοχος πτυχίου κολεγίου στη λογιστική
  2. Προηγούμενη εμπειρία στον ίδιο κλάδο 2-4 ετών.
  3. Γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά (προφορικά και γραπτά) και γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
  4. Εργασιακή γνώση εφαρμογών γραφείου (microsoft office appliactions) και λογιστικών προγραμμάτων

Προσφέρουμε ένα πακέτο ευέλικτων/ευνοϊκών ωρών εργασίας και ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

Η αμοιβή θα βασίζεται στα προσόντα, την εμπειρία και την προσωπικότητα του κάθε επιτυχόντα.

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό στο [email protected]

Η Rightax έχει τεράστια εμπειρία σε σχεδόν όλους τους τύπους παροχής κυπριακών και διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων λογιστικών, ελεγκτών, φορολογικής συμμόρφωσης και φορολογικής βελτιστοποίησης, εταιρικών υπηρεσιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.
Η Rightax είναι ένα μοναδικό κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης με νομικό τμήμα με στόχο να παρέχει πλήρεις και ολοκληρωμένες εταιρικές και νομικές υπηρεσίες στην Κύπρο στους πελάτες της τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πλήρη λίστα των υπηρεσιών που παρέχουμε