Πολυεθνικές οντότητες και η ελάχιστη παγκόσμια φορολογία του 15% – H περίπτωση της Κύπρου

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει εκδώσει 2 πυλώνες για την αντιμετώπιση της φορολογίας των πολυεθνικών οντοτήτων με στόχο:

Πυλώνας 1 – την μετατόπιση του φόρου στους μεγάλους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών στις χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται οι πωλήσεις τους. Αυτό αναμένεται να γίνει το 2023 και θα ισχύει μόνο για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 20 δισ. ευρώ και κερδοφορία προ φόρων άνω του 10%.

Πυλώνας 2 – ο καθορισμός ενός ελάχιστου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή 15% σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές οντότητες. Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής θα ισχύει μόνο για πολυεθνικές οντότητες που υπερβαίνουν το ενοποιημένο ετήσιο όριο εσόδων των 750 εκατ. ευρώ.

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι επενδυτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία, κυβερνητικές οντότητες, μη κερδοσκοπικές οντότητες καθώς και ορισμένοι άλλοι κλάδοι συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενδέχεται να εξαιρεθούν και από τα δύο παραπάνω.

Σχόλιο – η περίπτωση της Κύπρου

Αναμένεται ότι και οι δύο παραπάνω πυλώνες ενδέχεται να μην επηρεάσουν τις κυπριακές εταιρείες επειδή:

  1. Η Κύπρος έχει εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5%. Φαίνεται ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις κυπριακές εταιρείες καθώς το 15% είναι κοντά στο 12,5%. Ως εκ τούτου οι κυπριακές εταιρείες ενδέχεται να μην απομακρύνουν τις δραστηριότητές τους από την Κύπρο λόγω του αυξανόμενου συντελεστή εταιρικού φόρου 2,5%.
  2. Πολλές άλλες χώρες, ειδικά οι ανεπτυγμένες χώρες, έχουν πολύ υψηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές και επομένως είναι απίθανο οι πολυεθνικές οντότητες να σκεφτούν να επαναπατρίσουν τις επιχειρήσεις τους.
  3. Η Κύπρος είναι μια ανοιχτή οικονομία και ένας ανταγωνιστικός προορισμός, με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα.
  4. Το ελάχιστο όριο κύκλου εργασιών άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ και κερδοφορίας προ φόρων άνω του 10% που ορίστηκε για τον πυλώνα 1, καθώς και τα ενοποιημένα ετήσια ελάχιστα έσοδα των 750 εκατομμυρίων ευρώ που ορίζονται για παγκόσμιο φορολογικό συντελεστή για το 15% δεν αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο, καθώς οι περισσότερες από τις πολυεθνικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο, είναι πολύ ​πιο κάτω από αυτά τα όρια.
  5. Εάν ισχύουν οι ενδείξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις ειδικά στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων, ο Κυπριακός κλάδος αμοιβαίων κεφαλαίων δεν θα επηρεαστεί.

Για να διαβάσετε την πλήρη δήλωση του ΟΟΣΑ κάντε κλικ εδώ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.