Προθεσμία για την πληρωμή του ετήσιου τέλους των κυπριακών εταιρειών για το έτος 2021

Η προθεσμία για την πληρωμή του ετήσιου τέλους των Κυπριακών Εταιρειών για το έτος 2021 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ως εκ τούτου δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε επιβάρυνση.
Οι πληρωμές του ετήσιου τέλους για τα έτη 2018 και μετά πραγματοποιούνται είτε μέσω του ιστότοπου JCCSMART https://www.jccsmart.com είτε στο ταμείο του τμήματος Εφόρου Εταιρειών.
Οι πληρωμές για τα προηγούμενα έτη που αφορούν 2012 – 2017 πραγματοποιούνται είτε στο ταμείο του Εφόρου Εταιρειών είτε μέσω του ιστότοπου του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών “άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών” μετά την πρώτη σύνδεση με την Κυβερνητική Πύλη “Αριάδνη”.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.