Κύπρος: Εταιρικά, Φορολογικά Νέα

  • Προθεσμία για την πληρωμή του ετήσιου τέλους των κυπριακών εταιρειών για το έτος 2021. Για περισσότερα πατήστε εδώ

  • Κύπρος: Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων για το έτος 2020. Για περισσότερα πατήστε εδώ

  • Εφαρμογή Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, 1η Ιουλίου 2021 μέχρι την 31η Ιουλίου 2021. Για περισσότερα πατήστε εδώ

  • Υποβολή Αιτημάτων για ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τις Φορολογικές Περιόδους από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019. Για περισσότερα πατήστε εδώ

  • Κύπρος: Φορολογική δήλωση ατόμου έτος 2020. Για περισσότερα πατήστε εδώ

  • Rightax vacancies accountants, auditors. Για περισσότερα πατήστε εδώ

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο +357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.