Εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021.

Ειδικά Σχέδια:

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 119, Κ.Δ.Π. 216/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14),

2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 120, Κ.Δ.Π. 217/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11),

3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 121, Κ.Δ.Π. 218/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3),

4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 122, Κ.Δ.Π. 219/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.4),

5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 123, Κ.Δ.Π. 220/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8),

6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 124, Κ.Δ.Π. 221/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5) και

7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 125, Κ.Δ.Π. 222/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15).

8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση Αρ. 126, Κ.Δ.Π. 223/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.16)

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021 είναι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 7 Ιουνίου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.