Ειδικά Σχέδια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19 – Απρίλιος 2021

Εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021.

Οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:

  1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 107, Κ.Δ.Π. 166/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14),
  2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 108, Κ.Δ.Π. 167/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11),
  3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 109, Κ.Δ.Π. 168/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3),
  4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 110, Κ.Δ.Π. 169/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.4),
  5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 111, Κ.Δ.Π. 170/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8),
  6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 112, Κ.Δ.Π. 171/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5) και
  7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 113, Κ.Δ.Π. 172/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15).

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021 είναι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 10 Μαΐου 2021.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.