Προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής δεύτερης δόσης προσωρινής φορολογίας έτους 2020

Τα ακόλουθα ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  • Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοαπασχολούμενων με κύκλο εργασιών άνω των 70 χιλ. Ευρώ και κυπριακών εταιρειών, για το φορολογικό έτος 2019 είναι η 30η μέρα του Ιουνίου 2021.
  • Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικής δήλωσης για το έτος 2020 από φυσικά πρόσωπα παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021
  • Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης εργοδότη (ΤΦ7) (δήλωση υπαλλήλων) για το φορολογικό έτος 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Η προθεσμία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης της προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2020 που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.