Καταβολή κρατικής χορηγίας εφάπαξ σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους

Σε συνέχεια των ενημερώσεων μας προτρέπεστε όπως παρακολουθείτε τις καταβολές κρατικών χορηγιών σεχετικά με επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους υποκείμενους σε ΦΠΑ, με σκοπό την κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αρχές Μαρτίου

Όλες οι επιχειρήσεις/αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που εμπίπτουν στο «Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων», δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη της εν λόγω χορηγίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της χορηγίας είναι:

–       επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019, τουλάχιστον 35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Όσον αφορά επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, των οποίων έχει ανασταλεί ή επηρεαστεί η δραστηριότητα τους τον Ιανουάριο του 2021, η σύγκριση θα γίνεται με τον Ιανουάριο του 2020.

–       Νέες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που δραστηριοποιηθήκαν εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 35%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο κύκλο εργασιών του τομέα της οικονομικής δραστηριότητας τους το 2019.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, των οποίων έχει ανασταλεί ή επηρεαστεί η δραστηριότητα τους τον Ιανουάριο του 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, η σύγκριση του κύκλου εργασιών θα γίνεται με τον Ιανουάριο του 2020.

Το ποσό της κρατικής χορηγίας θα κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Φορολογίας.

Για το σκοπό αυτό, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινοποιήσει στο παρελθόν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Τμήμα Φορολογίας – για σκοπούς ΦΠΑ μόνο -, παρακαλούμε όπως το πράξουν το συντομότερο δυνατό με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου T.Φ.1900 που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/E74DEB22966128F1C22586680037D456?OpenDocument

Μαζί με το έντυπο πρέπει να υποβληθεί επίσης φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του πιστωτικού ιδρύματος όπου παρουσιάζεται το όνομα του πιστωτικού ιδρύματος, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Ενστάσεις όσον αφορά το ύψος της κρατικής χορηγίας μπορούν να υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 1. Υπεραγορές και παντοπωλεία (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)
 2. Ορυχεία και Λατομεία
 3. Δασοκομία και Υλοτομία
 4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων
 7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
 9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή
 11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 12. Ιατροί
 13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις
 14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα
 15. Χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις
 16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι
 17. Χοντρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού &εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις.
 18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
 19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες
 20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
 21. Γηροκομεία
 22. Φαρμακεία (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)
 23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων
 24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες
 25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες καθώς και συναφείς και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια
 27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 28. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
 29. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
 30. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες
 31. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
 32. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)
 33. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
 34.  Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)
 35. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.