Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο

1.  Επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1 Ιανουαρίου 1980 και αφορά ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχουν οι φορολογούμενοι κατά την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους η οποία είναι πληρωτέα στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Για το έτος 2016, για πληρωμές μέχρι 31/10/16 παραχωρείται έκπτωση 75% και για πληρωμές από 1/11/2016 72,5%. Πέραν του πιο πάνω πληρωμές μέχρι 31/12/2016 θεωρούνται εμπρόθεσμες, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιβάλλεται επιβάρυνση 10% και θα φέρουν τόκο από 1/10/16.  Ο νόμος καταργήθηκε από 1/1/2017.

2.  Συντελεστές φόρου ακίνητης ιδιοκτησία

Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τους πιο κάτω φορολογικούς συντελεστές:

Αξία Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

ΑπόΜέχριΣυντελεστήςΣυσσωρευμένος Κυπριακός Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
%
040.000*0,60240
40.001120.0000,80880
120.001170.0000,901.330
170.001300.0001,102.760
300.001500.0001,305.360
500.001800.0001,509.860
800.0013.000.0001,7047.260
3.000.001Και άνω1,90 

* Σε περίπτωση που το ολικό ποσό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει το ποσό των     €12.500, δεν επιβάλλεται φόρος.

3.  Απαλλαγές

Γεωργική γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς από γεωργό απαλλάσσεται από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Επίσης απαλλάσσονται δημόσια κοιμητήρια, εκκλησίες και άλλα θρησκευτικά κτίρια, δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, κυβερνητικά κτίρια, ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει σε πρεσβείες και προξενεία, χώροι κοινής χρήσης, ακίνητη ιδιοκτησία υπό Τουρκική κατοχή, διατηρητέα κτίρια και κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.