Εισφορές στο Γενικό Σχέδιο Υγείας – Εφαρμόζεται από 1 Μαρτίου 2019

Πίνακας εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας της Κύπρου προβλέπει ότι οι Κύπριοι πολίτες καθώς επίσης και άλλοι δικαιούχοι υπάλληλοι και εργοδότες θα εισφέρουν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας ως ακολούθως:

ΚατηγορίεςΠοσοστό
Μισθωτοί, Συνταξιούχοι, Εισοδηματίες (συμπεριλαμβανομένων των κερδών από ενοίκια, τόκους και μερίσματα)2,65%
Εργοδότης για μισθωτούς2,90%
Κυπριακή Δημοκρατία για μισθωτούς και συνταξιούχους4,70%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι4,00%

Το μέγιστο ποσό εισοδήματος πάνω στο οποίο θα γίνονται αποκοπές καθορίστηκε στις €180.000. (Περιλαμβάνει τόκους, μερίσματα, ενοίκια κλπ.)

Κώδικες εισοφρές ΓΕΣΥ για σκοπούς τμήματος φορολογίας

Κώδικας είσπραξηςΠεριγραφή καταβολής
0213Προσωρινή Εισφορά ΓεΣΥ για αυτοτελώς
0313Αυτοφορολογία Κέρδη αυτοτελώς – ΓεΣΥ
0314Αυτοφορολογία Συντάξεις – ΓεΣΥ
0315Αυτοφορολογία Εισοδηματία (κέρδη που δεν υπάγονται σε ΚΑ) ΓεΣΥ
0701ΓεΣΥ Παρακράτηση από αξιωματούχους και συνταξιούχους
0702ΓεΣΥ Παρακράτηση από τόκους
0703ΓεΣΥ Παρακράτηση από μερίσματα
0704ΓεΣΥ αυτοφορολογία από ενοίκια χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0710ΓεΣΥ DAS
0711ΓεΣΥ Εισφορά εργοδότη για αξιωματούχος και παρακράτηση από οφελήματα μισθωτών
0712ΓεΣΥ αυτοφορολογία τόκων χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0713ΓεΣΥ αυτοφορολογία μερισμάτων χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0714ΓεΣΥ Παρακράτηση από Ενοίκια
0723ΓεΣΥ Λογιζόμενη

.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.