Εισφορές στο Γενικό Σχέδιο Υγείας – Εφαρμόζεται από 1 Μαρτίου 2019

 

Πίνακας εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας της Κύπρου προβλέπει ότι οι Κύπριοι πολίτες καθώς επίσης και άλλοι δικαιούχοι υπάλληλοι και εργοδότες θα εισφέρουν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας ως ακολούθως:

Κατηγορίες Ποσοστό
Μισθωτοί, Συνταξιούχοι, Εισοδηματίες (συμπεριλαμβανομένων των κερδών από ενοίκια, τόκους και μερίσματα) 2,65%
Εργοδότης για μισθωτούς 2,90%
Κυπριακή Δημοκρατία για μισθωτούς και συνταξιούχους 4,70%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4,00%

Το μέγιστο ποσό εισοδήματος πάνω στο οποίο θα γίνονται αποκοπές καθορίστηκε στις €180.000. (Περιλαμβάνει τόκους, μερίσματα, ενοίκια κλπ.)

 

Κώδικες εισοφρές ΓΕΣΥ για σκοπούς τμήματος φορολογίας

Κώδικας είσπραξης Περιγραφή καταβολής
0213 Προσωρινή Εισφορά ΓεΣΥ για αυτοτελώς
0313 Αυτοφορολογία Κέρδη αυτοτελώς – ΓεΣΥ
0314 Αυτοφορολογία Συντάξεις – ΓεΣΥ
0315 Αυτοφορολογία Εισοδηματία (κέρδη που δεν υπάγονται σε ΚΑ) ΓεΣΥ
0701 ΓεΣΥ Παρακράτηση από αξιωματούχους και συνταξιούχους
0702 ΓεΣΥ Παρακράτηση από τόκους
0703 ΓεΣΥ Παρακράτηση από μερίσματα
0704 ΓεΣΥ αυτοφορολογία από ενοίκια χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0710 ΓεΣΥ DAS
0711 ΓεΣΥ Εισφορά εργοδότη για αξιωματούχος και παρακράτηση από οφελήματα μισθωτών
0712 ΓεΣΥ αυτοφορολογία τόκων χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0713 ΓεΣΥ αυτοφορολογία μερισμάτων χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0714 ΓεΣΥ Παρακράτηση από Ενοίκια
0723 ΓεΣΥ Λογιζόμενη

 

Συνεισφορές ΓεΣΥ για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων που δηλώνονται στην φορολογική δήλωση εργοδότη ΤΦ 7, σχετικοί κώδικες πληρωμής που θα πρέπει χρησιμοποιούνται στην διαδικτυακή πύλη του τμήματος φορολογίας και υπόδειξη πεδίων εφαρμογής και συμπλήρωσης στην φορολογική δήλωση εργοδότη ΤΦ7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΊΔΟΣ ΕΙΣΟΔHΜΑΤΟΣ  ΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΟΝΟ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ 711 15.5
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΕΝΟΙΚΙΟΥ/ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

0701 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

0711 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ

 

15.5

 

15.6

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΓΕΣΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

 

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 0701 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΚΑΙ 

 

0711 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 0711 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΟΝΟ

 

15.5

 

 

 

15.6

 

 

15.5

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΕΝΟΙΚΙΟΥ / ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΈΡΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ 0711 15.6
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

0701 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

 

0711 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ

15.5

 

 

15.6

Σημειώσεις:

  1. Εάν τα εισοδήματα υπόκεινται σε κοινωνικές ασφαλίσεις, τότε οι κοινωνικές ασφαλίσεις είναι το αρμόδιο Τμήμα για την αποκοπή ΓεΣΥ.
  2. Εάν τα εισοδήματα δεν υπόκεινται σε κοινωνικές ασφαλήσεις τότε ο εργοδότης είναι το αρμόδιο άτομο για τα παραπάνω εισοδήματα για να γίνει αποκοπή ΓεΣΥ και πληρωμή στο Τμήμα Φορολογίας με τους κώδικες πληρωμής που αναφερονται πιο πανω.

.

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.