Oπου η μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας γίνεται για σκοπούς αναδιάρθροσης δανείου και το χρέος ήταν μη εξυπηρετούμενο δάνειο την ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015:

  • Τυχόν κέρδη που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης δεν υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών
  • Τυχόν κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος
  • Η μεταβίβαση και εγγραφή της ακίνητης περιουσίας δεν υπόκειται σε τέλη μεταβίβασης
  • Δεν προκύπτουν εξισωτικές καταστάσεις για σκοπούς υπολογισμού φορολογητέου εισοδήματος 
  • Τα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν αγνοούνται για σκοπούς λογιζόμενης διανομής
  • Συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ή οποιασδήποτε μελλοντικής επαναγοράς στεγαστικών δανείων, εξασφαλίσεων απαλλάσσονται από το κυπριακό τέλος χαρτοσήμου
  • Οποιαδήποτε βάρη επί του ακινήτου που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης μεταβιβάζεται από τον δανειολήπτη στον δανειστή μαζί με το ακίνητο

Για φορολογικούς σκοπούς, το κόστος των ακινήτων που αποκτήθηκαν κατά την αναδιάρθρωση είναι ίσο με την τιμή αναδιάρθρωσης και τα έσοδα από τη διάθεση μειώνονται κατά οποιοδήποτε ποσό που επιστρέφεται στον δανειολήπτη σύμφωνα με τη συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Δεν επιβάλλεται Ειδική Αμυντική Συνεισφορά επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος σε λογιστικά κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή πιστωτικής διευκόλυνσης από δανειολήπτη η οποία αναφέρεται την ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΦΠΑ

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δανείων θεωρούνται συνήθεις συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ που ισχύει για την πώληση ακίνητης περιουσίας στον δανειστή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου ή αναγκαστικής διαδικασίας λογιστικοποιείται από τον δανειστή στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστροφής χρέωσης (άρθρο 11Δ).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο καθώς και για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω δημοσίευμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.