Μια από τις κυριότερες υπηρεσίες μας στην Κύπρο είναι να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες της σε θέματα τραπεζικών υπηρεσιών όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο . Για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας έχουμε αναπτύξει μια σειρά από εκπροσωπήσεις με σχεδόν όλες τις Κυπριακές τράπεζες.

Η Rightax προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού και παρέχει βοήθεια μέχρι τη στιγμή που ο τραπεζικός λογαριασμός της Κύπρου είναι πλήρως σε λειτουργία και μέχρι τη στιγμή που ο πελάτης λάβει πλήρεις τραπεζικούς κωδικούς πρόσβασης και χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες όπου ζητούνται.

Η Rightax μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τη σωστή τράπεζα στην Κύπρο εξηγώντας την κουλτούρα κάθε τράπεζας στην Κύπρο, τα συστήματα που χρησιμοποιεί κάθε κυπριακή τράπεζα, τις αμοιβές κάθε κυπριακής τράπεζας και γενικότερα τα πλεονεκτήματα της κάθε κυπριακής τράπεζας καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Πιο κάτω παραθέτουμε την λίστα των κυπριακών τραπεζών που χρησιμοποιούνται κυρίως για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο:

Λίστα κυπριακών τραπεζών για άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού  
Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus) Συνιστάται από την Rightax
Ελληνική Τράπεζα (Hellenic Bank) Συνιστάται από την Rightax
Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB Bank) Συνιστάται από την Rightax
Astro Bank  
Alpha Bank Κύπρου  
Eurobank Κύπρου  

 

Ποιος μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο;
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (Κυπριακή εταιρεία ή εταιρεία του εξωτερικού) μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο


Είναι απαραίτητη η φυσική σας παρουσία για το άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού;
Η φυσική παρουσία δεν είναι απαραίτητη για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ειδικά όταν ο πελάτης αναφέρεται από έναν επαγγελματία λογιστή ή δικηγόρο στην Κύπρο. Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει και να αναλάβει πλήρως όλες τις διαδικασίες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό καθώς εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, περιττά έξοδα, ταλαιπωρία και ταξίδια στην Κύπρο.


Απαιτούνται διατυπώσεις για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο
Τα παρακάτω είναι απαραίτητα για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Α ΜΕΡΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο για νέες κυπριακές εταιρείες

 • Έκθεση – Επιχειρηματικό σχέδιο της κυπριακής εταιρείας ή έστω πλήρες περιγραφή δραστηριοτήτων, συστήνεται να εξηγούνται οι κινήσεις του λογαριασμού (πηγή εμβασμάτων – προορισμός πληρωμών) και γενικότερα περιγραφή της χρήσης το επικείμενου τραπεζικού κυπριακού λογαριασμού της κυπριακής εταιρείας. Γίνεται επίσης αναφορά στην την ιστοσελίδα της κυπριακής εταιρείας . Οπου εφαρμόζεται γίνεται αναφορά σε τυχών προσωπικό της κυπριακής εταιρείας μαζί με τις συμβάσεις εργοδότησης τους. Στην περίπτωση που η κυπριακή εταιρεία  σκοπεύει την εργοδότηση υπαλλήλων να γίνει αναφορά στα καθήκοντα τους.

Οπού εφαρμόζεται:

 • Αναμενόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών (εισοδημάτων)  της κυπριακής εταιρείας
 • Πηγές εισοδήματος της κυπριακής εταιρείας (δραστηριότητες ενοίκια, μερίσματα, πωλήσεις, τόκους, δωρεές, επιχορηγήσεις)
 • Λόγος για το άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού , καταθέσεις, πληρωμές, μεταφορές κλπ
 • Στην περίπτωση εισερχόμενου κεφαλαίου πηγή προέλευσης

Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο για υφιστάμενες κυπριακές εταιρείες

 • Συμβόλαια – συμβάσεις μεταξύ της κυπριακής εταιρείας και άλλων εταιρειών εάν υπάρχουν. Για μία εταιρεία η οποία υφίσταται, για περίπου ένα χρόνο και έχει δραστηριότητες, η υποβολή συμβολαίων στην περίπτωση δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη
 • Οικονομικές Καταστάσεις της κυπριακής εταιρείας (για το τελευταίο έτος) εάν η κυπριακή εταιρεία υφίσταται για περίπου ένα χρόνο πριν την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού
 • Πιστοποιητικό ότι η κυπριακή εταιρεία υφίσταται από τον Έφορο εταιρειών της Κύπρου (Ισχύει μόνο για τις κυπριακές εταιρείες οι οποίες υφίστανται για περίπου ένα έτος και περισσότερο)
 • Υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της κυπριακής εταιρείας και τρόπος απόκτησης  (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, κινητή περιουσία, ακίνητη περιουσία)
 • Όνομα κυπρακής εταιρείας και χώρας που η εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος (εάν εφαρμόζεται)

Για το άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού στα πιο πάνω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κυπριακές εταιρείες

Επιχειρηματική δομή της κυπριακής εταιρείας- Group Structure (Εάν υφίσταται) Παρακαλώ αναφέρετε εάν η κυπριακή εταιρεία ανήκει ή θα ανήκει σε Όμιλο και εάν ναι, παρακαλώ όπως αναφερθεί και το όνομα του ομίλου

Όπου εφαρμόζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της κυπριακής εταιρείας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα.

 • Από που θα έρχονται τα χρήματα?
 • Στην περίπτωση που η κυπριακή εταιρεία δραστηριοποιήται πλήρως , θα πρέπει αναφέρονται τουλάχιστον τρεις εταιρείες με τις οποίες συναλλάτεται. Υπόψη ότι για την κάθε εταιρεία πρέπει να αναφερθεί και η χώρα που έχει ανοικτεί ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός του συνεργάτη
 • Η ιστοσελίδα, η διεύθυνσή της καθώς και μια σύντομη περιγραφή των εργασιών της
 • Που θα πηγαίνουν τα χρήματα?
 • Παρακαλώ αναφέρετε τουλάχιστον τρεις εταιρείες στην περίπτωση που η Κυπριακή εταιρεία δραστηριοποιήται πλήρως.
 • Στην περίπτωση δραστηριοτήτων για την κάθε εταιρεία πρέπει να αναφερθεί και η χώρα που έχει ανοικτεί ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός του συνεργάτη
 • Η ιστοσελίδα, η διεύθυνσή της καθώς και μια σύντομη περιγραφή των εργασιών της

Στοιχεία σχετικά με τους υπογράφοντες και πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό της κυπριακής εταιρείας

 • Για τους υπογράφοντες θα πρέπει να αναφέρεται η μέθοδος με την οποία θα υπογράφουν οι υπογράφοντες δηλ. ένας, οποιοσδήποτε, όλοι κλπ.
 • Λεπτομέρειες για τα όρια που θα θέλατε να υιοθετηθούν για τον κάθε υπογράφοντα κλπ.

Ελάχιστο ποσό κατάθεσης με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Είναι απαραίτητο μολίς προχωρίσει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο να γίνεται έμβασμα το ελάχιστο ποσό των €1000,00, έτσι ώστε να προχωρήσει η κυπριακή Τράπεζα με την έκδοση του netbanking και καρτών

Β ΜΕΡΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΜΕΤΟΧΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οταν ανοίγεται τραπεζικός λογαριασμός στην Κύπρο θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε δικαιούχο, μέτοχο, διευθυντή, γραμματέα, υπογράφοντα:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο πιστοποιημένο από το ΚΕΠ (Στην περίπτωση Ελληνα φυσικού προσώπου)
 • Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (Ηλεκτρισμός, υδατοπρομήθεια κλπ (εκτός λογαριασμός κινητού τηλεφώνου) πιστοποιημένο από το ΚΕΠ (Στην περίπτωση που δεν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα σας και είναι π.χ. στο όνομα του συζύγου σας θα θέλαμε πιστοποίηση από την Αστυνομία ότι υπάρχει κοινή διαμονή.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατική επιστολή από άλλη τράπεζα (δεν είναι υποχρεωτική όμως συστήνεται)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας – όπου εφαρμόζεται – Συστήνεται

Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται επίσης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

 • Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση αλληλογραφίας (Παρακαλώ όπως αναφερθεί και ο Δήμος)
 • Διεύθυνση διαμονής (Παρακαλώ όπως αναφερθεί και ο Δήμος)
 • Διεύθυνση επιχείρησης (αν εφαρμόζεται)
 • Email
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Εάν είστε πολιτικός ή εμπλέκεστε με την πολιτική
 • Όνομα Πατέρα
 • Όνομα Μητέρας
 • Επάγγελμα
 • Εάν χρειάζεται έκδοση τραπεζικής κάρτας
 • Εάν χρειάζονται κωδικοί πρόσβασης για διαδικτυακές συναλλαγές
 • Χώρα διαμονής
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου δικαιούχου -συνίσταται

Για να κάνετε λήψη της πλήρους λίστας των απαιτήσεων για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, κάντε κλικ εδώ
Οι κυπριακές τράπεζες προτού προχωρήσουν στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της Κυπριακής εταιρείας θα διασφαλίσουν επίσης ότι η Κυπριακή Εταιρεία δεν εμπίπτει στον ορισμό της «Εταιρείας Shell» εταιρεία “κέλυφος”
Για να διαβάσετε τον ορισμό της “Shell Company” κάντε κλικ εδώ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Η Rightax μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τη σωστή τράπεζα στην Κύπρο εξηγώντας την κουλτούρα κάθε τράπεζας στην Κύπρο, τα συστήματα που χρησιμοποιεί κάθε κυπριακή τράπεζα, τις αμοιβές κάθε κυπριακής τράπεζας και γενικότερα τα πλεονεκτήματα της κάθε κυπριακής τράπεζας καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.