Από την 1η Ιουλίου 2021, τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου της ΕΕ για τον ΦΠΑ, στο οποίο το Mini One Stop Shop (MOSS) επεκτάθηκε και μετατράπηκε από Mini-One-Stop-Shop σε One-Stop-Shop (OSS). Η εφαρμογή καλύπτει τα ακόλουθα:

  1. Νέο εναρμονισμένο όριο 10.000 € για τον τόπο παράδοσης εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών εντός της ΕΕ και προμήθειας υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων, κάτω από τις οποίες εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ του κράτους μέλους εγκατάστασης του προμηθευτή.
  2. Επέκταση του MOSS σε όλες τις υπηρεσίες B2C και τις εντός ΕΕ πωλήσεις B2C αγαθών που υπόκεινται σε όριο 10.000 € (καλύπτουν αγαθά και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών)
  3. Οι ηλεκτρονικές αγορές και οι ηλεκτρονικές διεπαφές υπόκεινται σε είσπραξη και πληρωμή ΦΠΑ για παραδώσεις αγαθών B2C (όταν τιμολογούν ή είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά των αγαθών)
  4. Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2021, το Import One-Stop-Shop (IOSS) είναι η νέα ηλεκτρονική πύλη στην οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ΦΠΑ για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών, εκτός αξιών για κάθε αποστολή που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
  5. Ένας προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του ΦΠΑ, ακόμη και αν υπάρχει έμμεση εμπλοκή στη μεταβίβαση των αγαθών.
  6. Καταργήθηκε η απαλλαγή των εισαγωγών χαμηλής αξίας από τον ΦΠΑ για αγαθά έως 22 ευρώ.
  7. Καθιερώθηκε μηχανισμός απλούστευσης για την είσπραξη του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή από τους ταχυδρομικούς φορείς για αποστολές που δεν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ και για τις οποίες δεν χρησιμοποιείται το IOSS & OSS

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.