Ετήσιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για κυπριακές εταιρείες και κυπριακές οντότητες

Οι ετήσιοι συντελεστές  για κεφαλαιουχικές εκπτώσεις γνωστές ως εκπτώσεις για ετήσια φθορά (όπως έχουν εγκριθεί από τις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές), υπολογίζονται στο κόστος αγοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού ως εξής:

Πάγιο ενεργητικό% κεφαλαιουχικών εκπτώσεων
Κτίρια (Σημ. 1) 
Εμπορικά3
Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά4
Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων10
Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων331/3
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις (Σημ. 2) 
Μηχανήματα και εξοπλισμός10
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου10
Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία15
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές20
Πνευματικά δικαιώματα – 5 έτη20
Οχήματα 
Αυτοκίνητα όλων των τύπων εκτός από ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν20
Ελκυστήρες, τρακτέρ, εκσκαφείς, μπουλντόζες, βαρέλια πετρελαιοειδών και αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης25
Πλοία 
Καινούργια εμπορικά πλοία8
Καινούργια επιβατικά πλοία6
Ιστιοφόρα σκάφη4,5
Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά6
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων12,5
Μεταχειρισμένα εμπορικά και επιβατικά πλοίαδιαγραφή του κόστους στην υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή
Εργαλεία331/3
Βιντεοκασέτες των βίντεοκλαπς50
Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής 
Πάνω από €1.709331/3
Μέχρι €1.709100
Αλλα 
Ανεμογεννήτριες10%
Φωτοβολταΐκά συστήματα10%
Καινούργια αεροπλάνα και ελικόπτερα8%
  

Σημειώσεις:

1. Βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια τα οποία αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2018 δικαιούνται φορολογικές αποσβέσεις/ κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 7%. Από 1/1/2019 οι φορολογικές αποσβέσεις/ κεφαλαιουχικές εκπτώσεις επιστρέφει στο 4%.

2. Μηχανήματα και εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2018 δικαιούνται φορολογικές αποσβέσεις/ κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 20% (δεν συμπεριλαμβάνονται μηχανήματα και εγκαταστάσεις τα οποία ήδη δικαιούνται μεγαλύτερο συντελεστή φορολογικών αποσβέσεων/ κεφαλαιουχικών εκπτώσεων). Από 1/1/2019 οι φορολογικές αποσβέσεις/ κεφαλαιουχικές εκπτώσεις επιστρέφουν στο 10%.

3. Η κάθε δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως για την ανάπτυξη ή απόκτηση πνευματικής ιδιοκτησίας θα εκπίπτεται από το φορολογητέο εισόδημα και θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ του φορολογικού έτους στο οποίο αυτή έγινε και των επόμενων τεσσάρων ετών.

4. Τα ποσοστά τροποποιούνται στην περίπτωση μεταχειρισμένων κτιρίων

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.