Σημειώσεις:

  • Ο παραπάνω υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το ανώτατο όριο αποδοχών υπαλλήλων που υπόκειται σε αφαιρέσεις και συνεισφορές
  • Ο πιο πάνω υπολογισμός θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με το δημοσίευμα μας “Εργοδότηση και αποκοπές και συνεισφορές προς στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων”. Μπορείτε να διαβάσετε το δημοσίευμα πατώντας εδώ.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.